Oberharzer Mund Art
Die Oberharzer Kunst, den weltweit einmaligen Dialekt zu sprechen

Slowakei Slovensko

Partnerské mesto Spišská Nová Ves 

Partnerstadt Zipser Neudorf in der Slowakei,  seit 1992

Horniarsky dialekt je stredonemecký, hornosaský a severozápadný český dialekt s koreňmi v hornom a východnom Franku.

Nárečie, baníctvo a spolužitie rôznych ľudí v Hornom Harze išlo ruka v ruke od samého začiatku. Ani jedno nie je mysliteľné bez druhého. Preto je náš dialekt veľmi integrujúci.

Už v 9. storočí pracovali Sasi, Frankovia a Dolní Nemci v baniach Goslar a Zellerfeld. V priebehu nasledujúcich storočí sa baníci sťahovali do Horného Harzu zo všetkých častí Európy kvôli vysoko sociálnym právam na ťažbu, aby tam mohli pracovať spoločne a bez napätia. Západné Krušné hory mali v skutočnosti najväčší podiel imigrácie. Veľký počet prisťahovalcov, ktorí hovoria rovnako, ľahšie prekrýva zavedený jazyk. Niekoľko rečníkov dialektu prisťahovalcov nedokázalo hlboko ovplyvniť zavedený dialekt, aj keď relikty týchto dialektov sú stále rozpoznateľné.

V priebehu stáročí sa v Hornom Harzi sformovalo z 10 rozpoznateľných nárečí nezávislý dialekt, ktorý je svetovým unikátom.